คลังเก็บหมวดหมู่: คอมพิวเตอร์ ม.สาม

ศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสารและส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร

หน่วยที่ 1 เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 8 ชั่วโมง การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม สาระสำคัญ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1.นักเรียนบอกที่มาของคำว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ 2.นักเรียนบอกส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารได้ สาระการเรียนรู้ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร นักเรียนชั้น ม.3 ให้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารและส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ ม.สาม | 1 ความเห็น

ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก

ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก ระบบเลขฐานในคอมพิวเตอร์ มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเลขฐานสิบใช้สัญลักษณ์ คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 ระบบเลขฐานสองใช้สัญลักษณ์คือ 0 และ 1 ระบบเลขฐานแปดใช้สัญลักษณ์คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 และระบบเลขฐานสิบหกใช้สัญลักษณ์คือ 0 1 2 3 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ ม.สาม | ใส่ความเห็น