ศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสารและส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร

หน่วยที่ 1 เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 8 ชั่วโมง
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.นักเรียนบอกที่มาของคำว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารได้
2.นักเรียนบอกส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารได้

สาระการเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร

นักเรียนชั้น ม.3 ให้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารและส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร
แล้วนำเสนอผ่าน powerpoint แล้ว upload ผ่าน slideshare

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์ ม.สาม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีและการสื่อสารและส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s